Jacobsson Jetski Team

Kawasaki - Let the good times roll

Jacobsson Jetski Team

Hej och välkommen till Jacobsson Jetski Team!

 

 

Förare:

#11 Eric Jacobsson, Kawasaki JetSki SX-R 800, Ski Division GP3 

 

#11 Tommy Jacobsson, Kawasaki JetSki SX-R 800, Ski Veteran GP1